Friday, July 29, 2016

HOW TO BRAID YOUR OWN HAIR | Cornrow, Flat Twist, DirectionsIn this DETAILED tutorial, I cover the following points:
1. How to Cornrow Your Hair
        http://bit.ly/29grAaM
2. How to Flat Twist Your Hair
       http://bit.ly/20Rg0BQ
How to Fake Flat Twist
       http://bit.ly/296tCFM
3. How to braid your hair in different directions
      (a) How to Cornrow from back to from
                                          from front to back
                                          from side to side
4. How to Part the back of your hair head
http://bit.ly/29bBR5V


1 comment:


  1. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

    Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hàng mỹ từ dịch vụ order hàng mỹ hay nhận mua nước hoa pháp từ website nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ mua hàng ebay ship về VN uy tín, giá rẻ.

    ReplyDelete